Giỏ hàng

Những công dụng tuyệt vời của nấm hương

Những công dụng tuyệt vời của nấm hương

QUẢ LÀ NẤM HƯƠNG KHÔNG CHỈ NGON MÀ CÒN VÔ CÙNG NHIỀU TÁC DỤNG.

 

🎗 Khách hàng tới shop nhà Ehi và dường như rất thích thú với sản phẩm Nấm hương (nấm đông cô) mà Ehi bày bán trên kệ. Mình cũng xin gửi tới bạn những thông tin rất hữu ích về món thực phẩm "kinh điển" của Việt Nam mình này nhé.

🎗Nấm hương có tên gọi khác là Nấm đông cô, tên Tiếng Anh là golden oak mushroom và tên khoa học là Lentinula edodes. Loài thực nấm này mọc hoang nhiều ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Ở Mỹ, nông dân trồng nấm hương tại các trang trại. Mỗi khúc gỗ có thể cho nấm ký sinh 3 - 7 năm.

Ở Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc nấm hương được khai thác để làm thức ăn và dược liệu từ trước Công nguyên và đã biết trồng nấm hương hơn 1.000 năm trước đây. Văn bản ghi chép về nấm hương đầu tiên ở Nhật Bản khoảng 199 năm trước Công nguyên và văn bản mô tả kỹ thuật trồng nấm hương để làm rau và dược liệu ở Trung Quốc do Wu Sang Kwuang dưới triều đại nhà Minh (1368-1644) cho biết 𝑙𝑜𝑎̀𝑖 𝑛𝑎̂́𝑚 𝑛𝑎̀𝑦 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̂ ℎ𝑎̂́𝑝 𝑡𝑟𝑒̂𝑛, 𝑙𝑢̛𝑢 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑢 𝑘𝑒́𝑚, 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑔𝑎𝑛, 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑜̛́𝑡, 𝑣𝑎̀ đ𝑒̂̉ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑙𝑢̛̣𝑐, 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑛 𝑙𝑎̃𝑜 ℎ𝑜́𝑎 𝑠𝑜̛́𝑚...

Ở Việt Nam nấm hương mọc hoang nhiều trên thân gổ lớn ở các vùng rừng núi như ở Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Cao Bằng, Yên Bái … trên các loại cây Dẻ đá, Dẻ đỏ, Sồi bộp, Re đỏ,...

🎗Theo tài liệu phân tích ở Nhật Bản, 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 100 𝑔𝑟 𝑛𝑎̂́𝑚 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑐𝑜́: đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 0,8 𝑔𝑟; 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑥𝑜̛ 37,7𝑔𝑟; 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑏𝑒́𝑜 2,1𝑔𝑟; 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑎̣𝑚 17𝑔𝑟; 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑠𝑎̆́𝑡 10,4 𝑚𝑔; 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝐾𝑎𝑙𝑖 0,01 𝑚𝑔. 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 𝐵1 1,0 𝑚𝑔; 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 𝐵2 1,0 𝑚𝑔; 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 𝐵3 100 𝑚𝑔; 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 𝐵5 5,2 𝑚𝑔; 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 𝐷 46.000 đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣. 𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑟𝑎 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑢̛ 𝐶𝑎, 𝑀𝑔,…

Nấm hương chứa khá nhiều đạm và đặc biệt giàu khoáng chất, vitamin và a xít amin. 𝑁𝑜́ 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 30 𝑒𝑛𝑧𝑦𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑎𝑐𝑖𝑑 𝑎𝑚𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉. Nấm cũng có một số alcool hữu cơ mà khi nấu chín, các alcool này biến đổi, tạo thành mùi thơm đặc biệt của nó.

Các nhà khoa học đã chiết xuất được chất Lentinan và Lentinula Edodes mycelium (LEM) từ nấm hương. Đây là 2 chất chính tạo nên tác dụng dược lý của loại nấm này. 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑡𝑎̣𝑖 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ đ𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑜́𝑎 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝐿𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ ℎ𝑜́𝑎 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑒̂𝑛, 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑠𝑜́𝑡 𝑐𝑎𝑜 ℎ𝑜̛𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑠𝑒̃ 𝑏𝑖̣ 𝑘𝑖̀𝑚 ℎ𝑎̃𝑚. 𝑉𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑜̛̉ 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝐿𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎𝑛 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑎̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 ℎ𝑜́𝑎 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢.

 

🎯🎯 CÔNG DỤNG CỦA NẤM HƯƠNG:

 

Nấm hương rừng

 

🌟 𝐍𝐚̂́𝐦 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐫𝐚𝐮 𝐠𝐢𝐚 𝐯𝐢̣ 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩: Nấm hương phơi, sấy khô dùng để xào, nấu các món ăn tăng thêm hương vị và bổ dưỡng.

🌟 𝐍𝐚̂́𝐦 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐮𝐨̂́𝐜:

Theo y học cổ truyền Việt Nam, nấm hương có vị ngọt, mùi thơm, tính bình, có tác dụng bổ tỳ, ích khí, dưỡng huyết, chống viêm, chữa cơ thể suy nhược, chứng chân tay tê bại, tổn thương huyết quản, chảy máu chân răng. Liều dùng hàng ngày là 6 - 8g dưới dạng thuốc sắc.

Ở Trung Quốc, người ta còn cho rằng ăn nấm hương có thể nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể chống ngộ độc thức ăn, giảm béo, chữa bệnh đái tháo đường, suy nhược thần kinh, lao phổi, viêm gan, gan nhiễm mỡ, béo phì. Do đó, ở những nước này, người ta khuyên nhân dân thường xuyên ăn nấm hương để bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực và chống đỡ bệnh tật.

Theo y học hiện đại nấm hương có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, ức chế tế bào ung thư, hạ huyết áp, giảm cholesterol máu, phòng ngừa sỏi thận và sỏi tiết niệu, trợ giúp tiêu hoá... Vì vậy đây được coi là thực phẩm tốt cho những người bị thiếu máu do thiếu sắt, cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu, trẻ em suy dinh dưỡng...

Những nhà nghiên cứu Nhật Bản cho biết có thể triệt được bệnh ung thư ở những người mới mắc nhờ ăn nấm hương đều đặn hằng ngày. Đối với những trường hợp bị ung thư đã được giải quyết bằng phẫu thuật, nếu dùng nấm hương đều đặn sẽ tránh được di căn.

𝑪𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐𝒂 𝒉𝒐̣𝒄 đ𝒂̃ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒂̂́𝒎 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒂́𝒄 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒚́ 𝒔𝒂𝒖:

🎗 Tác dụng diệt khuẩn: Các nhà khoa học Mỹ và Nhật Bản đã chứng minh chất lenti-nan trong nấm hương có khả năng kháng khuẩn, kháng vi rút, kháng nấm bệnh và ký sinh trùng. Đặc biệt lenti-nan làm giảm mạnh sự suy sụp khi trị liệu hoá chất cho chuột gây lao phổi thực nghiệm, chống lại sự xâm nhiễm của vi rút viêm não VSV, vi rút Abelson, Schistosoma man - soni và S.japonicum, chống bội nhiễm khuẩn ở các bệnh nhân AIDS.

🎗 Điều chế dược phẩm chống ung thư: Các công ty của Nhật Bản như Ajinomoto, Yamanouchi đã từ sợi nấm hương bào chế ra lentinan như là một dược phẩm chống ung thư, đặc biệt trong điều trị ung thư dạ dày cho hiệu quả cao.

Lentinan tiêm với liều 25mg/kg trong 10 ngày liên tục, làm ức chế sự sinh trưởng của tế bào ung thư. Dùng liều cao, các tế bào ung thư hoàn toàn bị hủy diệt. Thuốc đã được một số nước dùng chống ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày.

Qua kiểm tra chất lentinan có hoạt tính chống ung thư có kết quả và hầu như không có tác dụng phụ, do đó được áp dụng như một trị liệu pháp có hiệu quả cao cho các bệnh nhân ung thư. Ngay cả trong những trường hợp ung thư đường dạ dày - ruột đến giai đoạn 3, kết quả vẫn rất khả quan.

🎗 Điều chỉnh rối loạn lipid máu, làm hạ lượng cholesterol: Các nhà khoa học đã chứng minh nấm hương có khả năng điều chỉnh rối loạn lipid máu, làm hạ lượng cholesterol, triglycerid và beta-lipoprotein trong huyết thanh, vì vậy có tác dụng điều tiết công năng tim mạch, làm tăng lưu lượng máu động mạch vành, hạ thấp oxy tiêu thụ và cải thiện tình trạng thiếu máu cơ tim. Chất Lentysin chiết được từ nấm bằng đường uống với liều 150 - 300mg/kg sau 15 tuần, hàm lượng friglycerid, phospholipid, lipid toàn phần trong máu đều giảm. Chính vì vậy, nấm hương được sử dụng để điều trị các bệnh về tim mạch.

🎗Giải độc và bảo vệ tế bào gan: Kết quả nghiên cứu cho thấy nấm hương có khả năng làm giảm thiểu tác hại của các chất như carbon tetrachlorid, thioacetamide và prednisone đối với tế bào gan, làm tăng hàm lượng glucogen trong gan và hạ thấp men gan. Nấm hương có tác dụng giải độc và bảo vệ tế bào gan rất tốt.

🎗 Bổ sung Vitamin D2: Y học hiện đại coi nấm hương như một nguồn bổ sung đáng kể lượng vitamin D2 để phòng và chống bệnh còi xương, trị chứng thiếu máu. Đó là do chất ergosterol có trong nấm hương, dưới tác dụng của tia cực tím trong ánh nắng mặt trời sẽ chuyển thành vitamin này.

🎗 Thanh trừ các gốc tự do và chống lão hoá:Gốc tự do là các sản phẩm có hại của quá trình chuyển hoá tế bào. Nấm hương có tác dụng thanh trừ các sản phẩm này, làm giảm chất mỡ trong cơ thể, từ đó có khả năng làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ.

🎗 𝑇𝑜́𝑚 𝑙𝑎̣𝑖: 𝑁𝑎̂́𝑚 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑎́𝑐 𝑑𝑢̣𝑛𝑔, 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑜́ 𝑐𝑜́ 10 𝑡𝑎́𝑐 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑙𝑎̀: 𝐻𝑎̣ ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑎́𝑝, 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑎 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̣𝑐 𝑚𝑎́𝑢 đ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̣𝑐ℎ, 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑐ℎ𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙, 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑏𝑒́𝑜, 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑣𝑖𝑒̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̛́𝑝, 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚𝑖𝑛 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑢, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉, 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑎 𝑠𝑢𝑦 𝑙𝑎̃𝑜, 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛, 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑎̀𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑛𝑔.

𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝒎𝒐́𝒏 𝒂̆𝒏 𝒅𝒂̂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒂̀𝒊 𝒕𝒉𝒖𝒐̂́𝒄 𝒄𝒉𝒖̛̃𝒂 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒕𝒖̛̀ 𝒏𝒂̂́𝒎 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 (𝒕𝒉𝒆𝒐 𝑺𝒖̛́𝒄 𝑲𝒉𝒐̉𝒆 & Đ𝒐̛̀𝒊 𝑺𝒐̂́𝒏𝒈)

🎗 Canh nấm hương: Nấu nấm hương với mộc nhĩ và thịt thành canh với lượng bằng nhau, mỗi thứ 100gr. Có tác dụng giảm mỡ máu, điều hòa lipid trong máu.

🎗 Rau cần xào nấm hương: 400g rau cần, 50g nấm hương, 50ml dầu mè, một ít bột năng, cùng gia vị. Rửa sạch rau cần, xắt thành từng đoạn dài 2cm, dùng muối trộn đều rồi rửa sạch lại, để ráo nước. Nấm hương xắt lát. Bột năng hòa với 50ml nước và ít muối trộn đều. Cho dầu mè vào chảo nóng, cho rau cần vào xào 2 - 3 phút, cho tiếp nấm hương vào. Sau cùng cho nước bột năng vào, nấu sền sệt cho ra đĩa. Rất tốt cho người mỡ máu cao, người bệnh mạch vành, đồng thời có tác dụng thanh nhiệt bình can.

🎗Gà hầm nấm: Nấm hương 250g, mộc nhĩ đen 100g, thịt gà mái 500g. Nấm hương và mộc nhĩ ngâm nước cho nở hết rồi cắt bỏ chân, rửa sạch, thái chỉ. Thịt gà rửa sạch, chặt miếng. Tất cả cho vào nồi, đổ một lượng nước vừa đủ, hầm nhừ bằng lửa nhỏ, chế thêm gia vị, ăn nóng.

𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔: Kiện tỳ, bổ thận, ích khí, dưỡng huyết, dùng để chữa các chứng bệnh có biểu hiện khí huyết suy nhược, mệt mỏi nhiều, mắt mờ, đầu choáng, mất ngủ, hay quên.

🎗Nấm nấu đậu: Nấm hương 200g, đậu tương 50g, dầu gừng và tỏi lượng vừa đủ. Nấm hương ngâm nước cho nở hết rồi cắt bỏ chân, rửa sạch. Đậu tương ngâm nước rồi đãi bỏ vỏ. Tất cả cho vào nồi, đổ nước vừa đủ rồi hầm nhừ, chế thêm dầu vừng, tỏi đập giập và gia vị vừa đủ, ăn nóng. Rất tốt cho trẻ em bị còi xương, người già bị loãng xương và chứng phù thũng.

🎗 Bầu dục xào nấm: Nấm hương 100g, bầu dục lợn 2 đôi, gia vị vừa đủ. Nấm hương ngâm nước cho nở hết rồi rửa sạch, cắt chân. Bầu dục lợn bổ đôi, ngâm nước lạnh 2 giờ, lọc bỏ gân trắng rồi thái miếng. Xào nấm và bầu dục lợn riêng rẽ, khi chín thì trộn cả hai vào nhau, chế thêm gia vị là được.

𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔: Bổ thận, tráng dương, kích thích tiêu hóa, thích hợp cho những người yếu sinh lý, hay đau lưng, mỏi gối, ăn uống không ngon miệng.

🎗 Hải sâm xào nấm: Nấm hương 15g, mộc nhĩ đen 15g, hải sâm 100g, gừng, tỏi và gia vị vừa đủ. Nấm hương và mộc nhĩ ngâm nước cho nở hết rồi rửa sạch, cắt chân, thái chỉ. Hải sâm ngâm nước lạnh vài giờ rồi làm sạch, thái miếng. Xào qua hải sâm rồi cho nấm hương và mộc nhĩ vào, cho thêm tỏi giã nát, gừng tươi thái chỉ, gia vị, đun thêm vài phút là được.

𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔: Ích khí, bổ âm, cầm máu, tiêu viêm và phòng chống ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày.

🎗 Chân giò hầm nấm: Nấm hương 150g, chân giò lợn 1 cái, gia vị vừa đủ. Chân giò lợn làm sạch, chặt miếng rồi đem hầm nhừ, cho nấm vào đun chín rồi chế thêm gia vị, ăn nóng.

Công dụng: bồi bổ âm dương, dưỡng huyết, kích thích sự thèm ăn, tăng số lượng và chất lượng sữa ở phụ nữ nuôi con bú.

🎗 Viêm gan mạn hay giảm bạch cầu: Nấm hương tươi 100 g, thịt lợn nạc 100 g thái miếng, cho cùng nấm vào nồi nấu thành canh, tra đủ mắm muối vừa miệng, ăn cái uống nước. Cần ăn 1-2 lần/ngày, trong nhiều ngày.

🎗 Tăng huyết áp, bệnh mạch vành, xơ cứng động mạch, tiểu đường: Nấm hương 15 g rửa sạch, bí xanh 500 g thái miếng cùng cho vào nồi nấu thành canh, tra mắm muối, hành là được. Ăn cái, uống nước, ngày 1-2 lần trong nhiều ngày liền.

🎗 Viêm dạ dày, thiếu máu, sởi: Nấm hương 100 g, rửa sạch thái nhỏ, gạo tẻ 100 g, thịt bò luộc thái lát 50 g. Tất cả cho vào nồi nấu nhừ thành cháo, nêm hành, gừng, muối, vừa đủ để ăn. Mỗi ngày ăn 1-2 bữa. Cần ăn một thời gian mới hiệu nghiệm.

🌞NẤM HƯƠNG RỪNG TÚ LỆ

Tú Lệ là một thung lũng rộng gần 3.000ha thuộc huyện Văn Chấn, nằm dưới 3 dãy núi Khau Phạ, Khau Song và Khau Thán. Nơi đây được biết đến với cảnh sắc Tây Bắc quyến rũ và cũng là nơi sản sinh ra nhiều loại đặc sản nổi tiếng như nếp dẻo thơm, cốm tú lệ, măng khô rừng Tú Lệ và Nấm hương rừng Tú Lệ. Các sản phẩm có độ ngon và chất lượng đặc biệt tốt - điều này chỉ có thể hiểu vì đó là món quà của thiên nhiên dành tặng cho vùng đất xinh đẹp này 🙂

Nhà Ehi có cả nấm hương và măng khô rừng Tú Lệ. Mời bạn ghé shop để mang những sản phẩm này về dùng cho gia đình nhé 🥰

__________

𝔼𝕙𝕚 𝕗𝕠𝕠𝕕

☎️ 0868 532 138

🕵️‍♀️ Shophouse A4.01, An Bình City, Hà Nội

🍀 www.ehifood.com

Gọi mua hàng (07:00 - 21:00)

0868 532 138

Tất cả các ngày trong tuần

VpBank - CN Đồng Tâm

15188 4188

NGUYỄN TUẤN ANH