Giỏ hàng

10 Yêu cầu chính trong canh tác hữu cơ

10 Yêu cầu chính trong canh tác hữu cơ1. Đất trồng/giá thể không có nguy cơ ô nhiễm hóa học


2. Nguồn nước tưới không có nguy cơ ô nhiễm hóa học

3. Chứng minh đã thực hiện chuyển đổi sang phương thức canh tác hữu cơ

Ngay từ khi bắt đầu canh tác hữu cơ - hãy lưu lại BẰNG CHỨNG chứng minh đã thực hiện chuyển đổi sang phương thức canh tác hữu cơ

Mình làm nông nghiệp hữu cơ mình làm thật, mình làm bằng cái tâm nhưng mình cũng đừng quên chuẩn bị những bằng chứng xác nhận cho farm đang canh tác hữu cơ. Bằng chứng vô cùng cần thiết khi đơn vị đánh giá kiểm tra, đánh giá chứng nhận.

Có 02 trường hợp:
TH 1: Đối với trường hợp chứng minh không cần chuyển đổi cần có- Xác nhận của UBND xã/huyện rằng vùng đất trồng trước đây chưa từng canh tác nông nghiệp/đất hoang hóa bỏ hoang đã lâu năm hoặc đất rừng chuyển đổi sang canh tác nông nghiệp.

TH 2: Đối với trường hợp chứng minh đã có thời gian thực hiện chuyển đổi sang canh tác hữu cơ, cần có bằng chứng:

☘️Xác nhận UBND xã/huyện rằng vùng đất trồng đã được cơ sở canh tác theo phương thức không dùng phân bón hóa học, không dùng thuốc bảo vệ thực vật hóa học trong vòng 01 năm hoặc;

☘️Cung cấp tất cả các hồ sơ ghi chép, giám sát để chứng minh rằng thời gian trước 01 năm cơ sở đã canh tác theo hữu cơ (hợp đồng thuê đất, sổ tiếp nhận phân bón, vật tư của 01 năm gần nhất; nhật ký chăm sóc, thu hoạch trong 01 năm gần nhất)

☘️hồ sơ phải đảm bảo tính xác thực của việc đã được ghi chép giám sát thực tế qua thời gian tối thiểu 01 năm. (Xanh sẽ chia sẽ tài liệu ở các bài tiếp theo, nhớ theo dõi cập nhật nha)

☘️Hoặc Xác nhận của Trung tâm TQC đối với các trường hợp chuyển đổi được TQC giám sát thực hiện.


4. Mẫu sản phẩm

Các chỉ tiêu kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Tại thời điểm chuẩn bị thu hoạch hoặc đang thu hoạch, mẫu sản phẩm được lấy để kiểm nghiệm với các chỉ tiêu như sau:
1. Các chỉ tiêu dư lượng Kim loại nặng trong thực phẩm (Thamchiếu theo QCVN 8-2:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm)
2. Thẩm tra dư lượng các loại thuốc bảo vệ thực vật để khẳng định rằng sản phẩm không có phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nào (tham chiếu theo Thông tư số 50/2016/TT-BYT Quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm để xác định chỉ tiêu cần thử nghiệm với sản phẩm và nguyên tắc là không được phép có dư lượng)

5. Nguồn phân bón sử dụng là phân bón nguồn gốc sinh học/hữu cơ hoặc phân khoáng tự nhiên

6. Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nguồn gốc hóa học


7. Quy trình canh tác/quy trình sản xuất hữu cơ hoặc kế hoạch canh tác hữu cơ

Có Quy trình canh tác/quy trình sản xuất hữu cơ hoặc kế hoạch canh tác hữu cơ được ban hành để thống nhất một quy trình chuẩn cho việc canh tác cho một sản phẩm/một nhóm sản phẩm.


8. Hồ sơ chứng minh nguồn gốc giống


- Danh sách các nhà cung cấp giống được phê duyệt.
- Hồ sơ chứng minh nguồn gốc giống, chứng minh giống không biến đổi gen.
- Nhật ký theo dõi nhập giống
g

9. Nhật ký giám sát quá trình canh tác/Nhật ký đồng ruộng

Nhật ký canh tác phải đảm bảo ghi nhận đầy đủ thông tin quá trình canh tác từ khi xuống giống/trồng cây trong quá trình chăm sóc, bón phân, sử dụng thuốc BVTV sinh học, … cho từng lô/luống/khu vực được đánh mã số để đảm bảo truy xuất thông tin

10. Nhật ký thu hoạch và xuất bán
Gọi mua hàng (07:00 - 21:00)

0868 532 138

Tất cả các ngày trong tuần

VpBank - CN Đồng Tâm

15188 4188

NGUYỄN TUẤN ANH